เกี่ยวกับ เรา

ERALED ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ERALED เป็นผู้นำในการผลิตจอแสดงผล LED และเทคโนโลยีด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านหยวนโดยเฉพาะในการผลิตจอแสดงผล LED ขนาดเล็ก UHD พิกเซล LED ขนาดเล็ก LED เช่าจอ LED จอแสดงผล LED คงที่จอแสดงผล LED กลางแจ้ง LED ภายในอาคาร จอแสดงผล LED, จอแสดงผล LED LED, จอแสดงผล LED Creative, จอแสดงผล LED กีฬา, จอแสดงผล LED การโฆษณา, ห้องควบคุม LED display, จอแสดงผล LED แบบพกพา, จอแสดงผล LED เพื่อความบันเทิง, จอแสดงผล Arc LED, จอแสดงผล LED Real Estate LED, TV & Broadcasting Station LED display, จอแสดงผล LED, ไฟ LED แสดงสถานะด้านหน้า, โมดูล LED, ตู้ LED, ฯลฯ :

แนะนำผลิตภัณฑ์